VEDENÍ FANCLUBU

Zakladatelka a předsedkyně Yanniho fanclubu:


Kristina Helena Šléglová


Co pro mě Yanniho hudba znamená:
Yanniho hudba mi dává klid a pohodu do duše. Když mi je opravdu psychicky špatně, dokážu jeho hudbu poslouchat celý den a neomrzí se mi. Žádná jiná hudba se mi nevryla tak do srdce, jako právě jeho. Z každého tónu jeho skladeb je cítit obrovská energie a pokora, kterou do nich předává. Ze skladeb Felitsa a Santorini je cítit, jak velice miloval svou maminku a své rodné Řecko 

Místopředsedkyně Yanniho fanclubu:


Eva Tomášková


Co pro mě Yanniho hudba znamená:
Yanniho hudba zklidňuje mou mysl, dodává mi potřebnou energii, pomáhá mi při přemýšlení a dokáže vždy povzbudit a nabudit. Jeho hudba je plná energie, pokory a lásky k rodnému Řecku a tím vyniká nad ostatními. 


ČESTNÍ ČLENOVÉ

Status čestný člen získá ten, kdo se nějakým způsobem zásadně podílel na činnosti nebo rozjezdu fanclubu.

Překladatelka italských a anglických textů:


Aneta CholevováProgramátor, desinger a tvůrce původních stránek yannicz:


Lubomír Dvořák


Touto cestou bych se ráda oficiálně s Lubošem, který opouští aktivní členskou základnu a roli správce našeho webu, rozloučila a ráda bych mu poděkovala.

Milý Luboši,
dovol mi, abych Ti poděkovala za práci, kterou jsi věnoval tvorbě webových stránek. Dříve jsem nechápala, jak může práce na webu zabrat tolik času, ale teď, když na něm sama dělám, je mi to více než jasné.
Aktivní členskou základnu sice opouštíš, ale tímto Ti oficiálně uděluji status "čestného člena" - právě za práci, kterou jsi udělal, protože bez Tebe, bychom ty stránky neměli vůbec. I když po spuštění už jsi neměl čas se jim věnovat, ale Tvou práci nikdo nepřekoná.

Přeji Ti jménem nás všech hodně úspěchů v osobním i profesním životě.

Za všechny fanoušky
Kristina